Dne 17. a 24. května odjeli deváťáci vlakem do Bíliny. Odtud podnikli již tradiční přírodovědnou vycházku spojenou s výstupem na vrch Bořeň. Cestou se seznamovali s místními druhy rostlin a živočichů, mohli zde vidět suťová pole nebo sloupcovitý rozpad výlevných vyvřelých hornin, o kterém slyšeli v hodinách přírodopisu. Z vrcholu pak mohli pozorovat panorama Krušných hor, jizvy v krajině v podobě hnědouhelných lomů, blízké tepelné elektrárny, údolí řeky Bíliny nebo kupy a homole vrchů Českého středohoří. Před odjezdem do Chomutova nechyběla také již tradiční zmrzlina v cukrárně na náměstí v Bílině. Nabyté vědomosti o Bořni žáci zpracovali do pěkných prezentací, ve kterých využili vlastní fotografie pořízené během vycházky.

Luděk Hrbek