V září se naše škola zapojila do projektu Tašky pro seniory, který měl za cíl potěšit staré lidi v domově pro seniory na Písečné. Zapojila se celá škola, děti ze všech ročníků dostaly látkové tašky, které vyzdobily nejrůznějšími motivy, obrázky či textem.

Celý projekt vyvrcholil ve středu 2. října 2019, kdy se třída 9. A vydala do Domova pro seniory na Písečné tašky předat. Vzali s sebou ještě nepomalované tašky a se seniory je ozdobili nejrůznějšími motivy. Senioři, kteří se nemohli účastnit malování, však nemuseli být smutní, jelikož jsme od ostatních ročníků měli již namalované tašky, které jsme jim předali.

Děkujeme všem, kteří se zapojili, děkujeme personálu domova pro seniory a děkujeme seniorům za příjemně strávené odpoledne. Senioři k nám byli velice milí a vstřícní, proto se už teď těšíme na další návštěvu.

Žáci 9.A

Zpětná vazba z Domova pro seniory

Po domluvě se sociálními pracovnicemi nám byla zaslána z Domova pro seniory zpětná vazba, ze které bychom rádi ocitovali několik vět.

„Celá akce se našim seniorům velice líbila. Ti, kteří měli možnost malovat na plátěné tašky, si vyzkoušeli nové techniky tvorby a ocenili to, že si nakonec výrobek mohli ponechat. Pochvalovali si spolupráci s žáky vaší školy.

Mimořádným zážitkem byla následná návštěva klientů DpS Písečná na jejich pokojích, kde vaši žáci obdarovali seniory, kteří se nemohli akce zúčastnit. Každý náš klient si mohl vybrat tašku s obrázkem, který mu byl blízký. Řadu z nich návštěva mladých lidí s dárkem dojala, měli v očích slzy a děkovali. Překvapilo nás, jak někteří klienti, jindy spíše uzavření, radostně reagují na návštěvu dětí.

Mile nás překvapilo, jaký měli vaši žáci přístup k našim seniorům. Vstřícný a citlivý přístup u dětí tohoto věku je velmi vzácný. Velký dík proto patří i oběma kantorům, kteří akci zaštítili a metodicky děti vedli. Pro naše seniory je takové setkání s mladými lidmi velkou radostí a povzbuzením.“

Vzhledem k tomu, jaký měla tato akce úspěch, se žáci i senioři těší na další společné akce.

O projektu

  • Název projektu: Tvoříme pro seniory
  • Dotační program: Poskytování účelového příspěvku v oblasti výchovy a vzdělávání 2019
  • Výška dotace: 18 000 Kč