Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, máte-li zájem o vyjádření k situaci, která je v souvislosti se školou prezentována v médiích a na Facebooku, dostavte se před třídními schůzkami do budovy ve Školní ulici.

  • Datum: 20. 11. 2019
  • Místo: chodba školy před sborovnou ve Školní ulici
  • Čas: 16.00

Vlasta Marková,
ředitelka školy