Žáčky 1. A čekala ve středu stanoviště plná úkolů z Čj, M, ČAS a Pč. Pomocí lota a domina si procvičili hlásky a slabiky, na pracovních listech a v sešitě sčítání a  odčítání v oboru čísel do 7. Samostatně si vyrobili masku čerta a dokreslili chybějící součásti kostýmu Mikuláše. Odpočinout si mohli s omalovánkami. Využití času bylo maximální, pracovalo se i přes přestávku a tak nám na konci dne ještě trocha minut zbyla na divadelní představení druháčků.