Projektový den v 1. B

Projektový den v 1. B

V září proběhl ve třídě 1. B projektový den „Nejsem sám, kamarády mám“. Už název napovídá, že v tomto dni mají děti šanci lépe poznat spolužáky a zjistit, že se svými spolužáky mohou také spolupracovat. Společně s třídní učitelkou si žáci zahráli hry...

Baroko jinak

Žáci 5. B se rozhodli, že proniknou aktivněji do tajů baroka, a tak se vydali do Chomutovské knihovny na výukový program. Po výkladu průvodkyně a důkladné prohlídce barokní architektury si lehce poradili s pátracími úkoly v pracovních listech. Programy v knihovně jsou...

Podzimní vyučování se Shrekem

Ve čtvrtek 21. září měli žáci 4. D projektový den. Celé dopoledne se věnovali podzimu a všemu, co je s tímto obdobím spojené. Zábavnými úkoly je provázel pohádkový kamarád Shrek. Děti si s ním vyluštily křížovku, vytvořily myšlenkovou mapu a vyřešily...

Hravá 3D geometrie v 6. A

Třída 6. A v hodinách matematiky probírá látku geometrických těles. Proto si mohli žáci ve čtvrtek 27. dubna 2023 pohrát s různými stavebnicemi a zkusit si vymodelovat různá tělesa. Pracovali ve skupinkách a postupně si stavebnice vyměňovali. Hodina hrozně rychle...

Kuchaři ze 4. D

Protože je jídlo velmi oblíbené téma žáků 4.D, rozhodli se vyzkoušet, zda umí trochu víc než jen o něm mluvit. Rozdělili se na skupiny, aby měli rozmanitější menu. První skupina dělala česnekovou pomazánku, druhá skupina bramboráky, třetí skupina palačinky. Při práci...