Ve středu 18. prosince 2019 krátce před Vánocemi se naše třída 9. A rozhodla strávit příjemné odpoledne s dětmi z organizace „Člověk v tísni“, jejímž cílem je pomoci dětem ze sociálně slabších rodin se začleněním do běžné společnosti. Jako téma jsme si stanovili vánoční přáníčko pro nejbližší osobu a předložili dětem spoustu nejrůznějších návrhů.

Každé dítě si mohlo vybrat dvojici z naší třídy a vzor přání, které se mu líbilo, popřípadě si vymyslelo svůj vlastní návrh a společně se pustili do práce. Nutno podotknout, že děti byly opravdu šikovné a práce jim šla pěkně od ruky. Na konci měl každý vytvořeno své originální přáníčko. Odpoledne jsme si všichni moc užili. Věříme, že radost jsme udělali i dětem a těšíme se zase příště…

žáci 9. A