Dne 20. prosince 2019 uspořádala 9. A na prvním stupni Vánoční dílny. Devíti dvojicím žáků z naší třídy byla přidělena jedna ze tříd (1. A, 1. B, 1. D, 2. B, 3. A, 3. C, 4. B, 4. D, 5. D). Každá dvojice měla předem připravený výrobek společně s materiálem a společně se pustili do dvouhodinové práce. Všem se výrobky moc povedly. Vánoční dílny si všichni užili a strávili spolu velmi hezké dopoledne.

žáci 9. A