Dne 15. ledna 2020 se děti, které navštěvují kroužek Zůstaňte s námi po škole!,  zúčastnily bowlingu ve Strikelandu v Chomutově. Tuto akci si mohli užít žáci, kteří se zapojili do soutěže o nejlepší video Profese budoucnosti a vyhráli. Akce se zúčastnilo 13 dětí. Celé odpoledne panovala úžasná atmosféra. Děti byly tak nadšený, že už nyní plánují další takové odpoledne během tohoto školního roku. Všichni moc děkují SŠ ESOZ v Chomutově, díky které mohou být zapojeny do tohoto kroužku.