Dne 15. ledna 2020 navštívily třídy 6. D a 8. D Střední školu ESOZ v ulici Na Moráni v Chomutově. Žáci si mohli prohlédnout model Interaktivního domu, kde se mohli seznámit s moderními možnostmi interaktivního ovládání domácnosti, zabezpečením domu. Dále exkurze zahrnovala návštěvu dílen zaměřených na výuku elektrikářů, děti si mohly prohlédnout přístroje na měření elektřiny, elektromotor, model elektrického obvodu aj. Další zajímavostí byla prohlídka dílen pro sádrokartonáře, zde dětem pan mistr ukázal různé způsoby práce se sádrokartonem a jeho různé druhy. Všem se prohlídka velmi líbila a žáky z 8. ročníků trochu i motivovala pro zvolení vhodného studijního oboru SŠ v deváté třídě.

Žáci 6. D a 8. D