Ve čtvrtek 23. ledna se sešly třídy 5. C a 5. D, aby pracovaly na společném projektu Sousední státy ČR. Přivítali je učitelé v tradičním oblečení Německa a Slovenska. Žáci měli připravené prezentace o jednotlivých státech, tradiční pokrmy a zajímavosti. Děti z obou tříd, také společně řešily rébusy s tajenkou. Projektový den si všichni užili. Žáci krásně spolupracovali a pomáhali si.

Tremlová a Martin Špicar