Dne 2. března 2020 jsme navštívili Třídírnu odpadů v Chomutově. Vzala nás tam paní učitelka Bednářová, abychom zdokonalili svoje znalosti o třídění odpadu. Třídírnu najdeme v blízkosti školy, takže jsme nemuseli chodit zas tak daleko. Když jsme došli na místo, mile nás přivítal pan Široký, který nás dále prováděl celým areálem. Nejdříve jsme šli do hlavní haly, kde byl rozdělen papír a plast. Dále tu byly pásy, na které se nasype plast, a ten se sype do bubnu a poté na linku, kde pracovníci rozdělují PET lahve podle barvy. Na linku jsme se později také podívali. V průběhu prohlídky jsme viděli zaměstnance pracovat v plném provozu, ale jen u papíru, protože linku na plast pustili až na odpolední směně. Dozvěděli jsme se mnoho nových a poučných věcí, které jsme dosud nevěděli. Například že krabice od mléka se hází do plastu, nebo že když si nevíme rady, kam máme odpad vyhodit, máme to umístit do plastu. Tím nic nezkazíme. A nakonec jsme si stoupli celá třída (kromě tří nepřítomných spolužáků) na automobilovou váhu, kde jsme se zvážili, a zjistili jsme, že vážíme 1,020 t. Nakonec se s námi pan Široký rozloučil a šli jsme zpět do školy. Myslíme si, že třídění odpadu je pro naši zemi důležité, a tím že budeme třídit, jí pomůžeme. Doufáme, že do třídění se bude časem zapojovat více a více lidí.

Klára Prošková (9. A)