„Umíš podat první pomoc?“ Právě na tuto otázku si odpovědělo několik žáků z osmé a deváté třídy.

V OC Chomutovka se ve čtvrtek 5. března 2020 konala soutěž, jejímž cílem bylo podat co nejlepší a nejefektivnější první pomoc.

Organizace akce se zhostila Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje společně se Střední zdravotnickou školou Chomutov společně s několika partnery a sponzory.

Do Chomutovky si přišlo zasoutěžit osm týmů. Naše škola pod vedením p. uč. Hrazdirové vyslala do soutěže i náš čtyřčlenný tým (z každé třídy dva zástupci), který se již před soutěží za asistence pracovníků Záchranné služby Vejprty na celou akci připravoval. Tímto děkujeme všem, kteří se nám při přípravě věnovali!

Ovšem konečný výsledek byl na nás. Ve čtvrtek jsme se tedy sešli v OC Chomutovka a po krátkém seznámení s průběhem celé soutěže jsme se do toho pustili.

Hned první úkol byl velice zajímavý. Ocitli jsme se u modelové situace, při které jsme našli dvě dívky po pádu z eskalátorů. Obě měly tržné rány, které bylo nutné ošetřit. Tento úkol byl zvládnut bez problému.

Jako druhý úkol jsme složili teoretickou zkoušku a pokračovali k úkolu třetímu.

Tento úkol byl velice neobvyklý. Ocitli jsme se u situace nepovedeného vloupání do klenotnictví, jež skončilo postřelením jedné ze zaměstnankyň obchodního centra. Druhá zaměstnankyně byla v pořádku, utrpěla však menší šok. Na místo bylo proto třeba povolat kromě RZS i policii a prohlédnout objekt, zda se zde nenachází další zraněná osoba. Bohužel kvůli menší chybě se nám krvácení ze střelné rány nepodařilo zastavit.

Posledním úkolem byla již všem známá resuscitace. Zde je nutné zmínit, že jsme byli poučeni o manipulaci s Automatizovaným externím defibrilátorem (AED). Úkol nám nečinil žádné větší potíže.

Po tomto zážitku jsme se odebrali do zábavního centra „Kulíšek“, odkud se akce organizovala a kde byly vyhlášeny výsledky. Naše skupina se umístila na krásném 5. místě a odnesla si mnoho zajímavých zkušeností.

Závěrem bych zde rád citoval větu mluvčího záchranné služby: „Doufám, že tyto dovednosti nebudete v životě potřebovat, ale doufám, že pokud se někomu něco stane, potká právě vás!“

Zkrátka umět poskytnout první pomoc je dnes základ.

žák 9. A