Žádáme rodiče včetně rodičů budoucích žáků 1. ročníků, kteří mají zájem o školní družinu ve školním roce 2020/2021, aby žáka přihlásili do 26. června 2020, popř. v posledním srpnovém týdnu. Žádost o zařazení dítěte do školní družiny můžete vyplnit elektronicky a zaslat e-mailem na adresu markova@zakladni-skola.cz. Žádost je také možné vytisknout a vyplněnou odevzdat ve škole nebo si můžete vytištěný formulář vyzvednout ve vestibulu školy v Beethovenově ulici od 1. června vždy od 8 do 10 hodin.

Část formuláře Záznamy o odchodech zatím není nutné řešit, doplníte je v září.

Formuláře