Přihlášky ke stravování na školní rok 2020/2021 jsou k dispozici:

  1. v kanceláři školní jídelny
  2. na této stránce

Přihlášku podepisuje zákonný zástupce strávníka, včetně informovaného souhlasu.

Prosíme rodiče, kteří platí stravné inkasem z účtu a nadále chtějí pokračovat v platbách ve školním roce 2020/2021, aby do 3. 7. 2020 vyplnili přihlášku ke stravování spolu s informovaným souhlasem a odevzdali u vedoucí školní jídelny. Pokud tak neučiní, budou platby inkasem zablokovány a stravné na září bude možné zaplatit pouze v hotovosti.

Přeplatky na stravném k 30. 6. 2020 budou strávníkům hradícím stravné bankou, vráceny zpět na účet. Strávníky, kteří hradí stravné hotově a končí stravování ve školní jídelně nebo nechtějí stravné převést do nového školního roku, prosím, aby si přeplatek vyzvedli do 30. 6. 2020.

Stravné hrazené v hotovosti bude možné zaplatit již od 24.08.2020 v kanceláři školní jídelny.

Přejeme všem krásné léto a spoustu prázdninových zážitků.

Dana Ansorgeová
vedoucí školní jídelny
Tel. 474629221
E-mail: stravovani@zakladni-skola.cz