Vážení rodiče, žáci, dle nařízení MŠMT a MZČR upravuji organizaci školního roku 2020/2021 takto:

Výuka na druhém stupni

 • V týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020 budou ve škole šesté a osmé třídy a 7. D.
 • V týdnu od 19. 10. do 23. 10, 2020 budou ve škole sedmé třídy, deváté třídy, 6. D a 8. D.
 • Třídy 6. D, 7. D a 8. D navštěvují školu oba dva týdny podle rozvrhu.
 • Distanční (domácí) výuka je pro žáky povinná.
 • Žáci odevzdají vypracované úkoly buď v elektronické podobě, nebo po nástupu do školy.
 • Doučování, pedagogická intervence, speciálně pedagogická péče, příprava na vyučování a kroužky se ruší.
 • V době od 26. do 31. 10. neprobíhá prezenční ani distanční výuka. Žaci mají prázdniny.

Výuka na prvním stupni

 • Žáci prvního stupně navštěvují školu podle stávajícího rozvrhu.
 • Školní družina je v běžném provozu.
 • Doučování, pedagogická intervence, speciálně pedagogická péče, příprava na vyučování a kroužky se ruší.
 • V době od 26. do 31. 10. neprobíhá prezenční ani distanční výuka. Žaci mají prázdniny.

Stravování

 • Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mohou přijít na oběd do horní školní jídelny (hlavním školním vchodem) v době od 11.45 do 12.15. Jídelnu musí opustit nejpozději ve 12.15.
 • Oběd není možné vydat do přinesené nádoby.