Vážení rodiče, zákonní zástupci, sdělujeme Vám tímto, že v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1033, byla jako „škola určená“, pro děti zaměstnanců IZS stanovených v tomto usnesení, vybrána ZŠ Školní 1480 (část školy – ulice Beethovenova), Chomutov.

Určeno rodičům, zákonným zástupcům dětí ve věku 3–10 let vybraných profesí:

 • obecní policie;
 • poskytovatelé zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • příslušníci ozbrojených sil;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359 /1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.
 • od 9. 11. 2020: zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností, zařazeni do městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností

Rodiče předají potvrzení od zaměstnavatele, že pracují ve vybraných profesích. První dny vezmeme děti i bez uvedeného potvrzení, které bude doručeno zákonnými zástupci později. Péče o děti bude zajištěna v časovém rozmezí od 6.00 do 18.30.

 • Děti můžete přivádět do budovy v Beethovenově ulici (hlavní vchod z ulice) v době od 6.00 do 8.00. Jinak dle předchozí domluvy.
 • Péče o děti bude zajištěna v režimu připomínající školní družinu, tedy nebude probíhat výuka.
 • Odpoledne je možné dítě vyzvednout kdykoli. Jen upozorňuji, že v době od 12.00 do 14.30 mohou být děti na obědě a pak na vycházce.
 • Děti si vezmou s sebou boty na přezutí, psací potřeby a vhodné oblečení na činnosti v budově i venku.
 • Rodiče obdrží formulář, ve kterém vyplní potřebné informace (např. jméno a příjmení dítěte, telefonní číslo zákonného zástupce, jméno osoby, která si dítě bude vyzvedávat, předpokládaná doba pobytu).
 • V případě potřeby je samozřejmě možné se domluvit jinak.
 • Stravování: Dopolední svačinu a pitný režim zajišťují rodiče. Oběd je zajištěn zdarma ve školní jídelně a v případě dlouhodobého pobytu zajišťujeme i odpolední svačinu v 15.30.
 • Věříme, že v případě zdravotních problémů dítěte zajistíte jeho péči jiným způsobem.

Vlasta Marková,
ředitelka školy