Vzhledem k epidemiologické situaci v zemi posunulo MŠMT termíny přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021 takto:

Pro obory s maturitní zkouškou platí tyto termíny:

  • 1. termín: 3. května 2021
  • 2. termín: 4. května 2021

Pro víceletá gymnázia platí tyto termíny:

  • 1. termín: 5. května 2021
  • 2. termín: 6. května 2021

Ze závažných důvodů je možné využít náhradní termín přijímací zkoušky:

  • 1. termín: 2. června 2021
  • 2. termín: 3. června 2021