Pátek 25. června prožily děti druhého stupně sportem. Žáci 9.C a 9.A pro své spolužáky připravili sportovní víceboj, do kterého se zapojili všichni žáci a také někteří učitelé. Mezitřídní zápolení se neslo v duchu fair play a dobré nálady. I když šlo o soutěž, ve které nechyběly ani ceny pro nejlepší, nakonec ale vyhráli všichni, kteří se do víceboje zapojili. Neboť, jak řekl zakladatel novodobých olympijských her Pierre de Coubertin: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“. Skvělou atmosféru nezkazil ani liják, který přišel v průběhu vyhlašování výsledků. Závěrem se sluší poděkovat všem sportovcům za jejich bojovnost a sportovní nadšení, učitelům za mentální podporu svých žáků a zejména deváťákům, kteří jako rozhodčí odvedli skvělou práci. A ještě něco. Nezapomeňte aktivně sportovat o prázdninách. Je to to nejlepší, co můžete pro své tělo udělat. A za rok si to zopakujeme!

Luděk Hrbek