Dne 9. listopadu 2021 se žáci 2. A, 2. B a 4. B zúčastnili zábavné show s ilustrátorem Adolfem Dudkem, která se konala v Chomutovské knihovně.

Žáci se vtipnou formou seznámili se skutečným ilustrátorem a jeho prací od počáteční inspirace až po vznik celé knihy. Odnesli si informace o vzniku moderních dětských knih a malířských technikách. Vyzkoušeli si, jak snadno mohou cokoli nakreslit prostřednictvím základních geometrických tvarů.

Vystoupení bylo zaměřeno na budování pojmů ilustrátor, ilustrace, kniha. Celé vystoupení bylo prostoupeno humorem a legrací.  Děti i učitelky odcházely s úsměvem na tváři a s dobrou náladou.

Jana Poláková