I v letošním roce ve dnech od 29. listopadu do 3. prosince 2021 proběhla na naší škole charitativní akce Krabice od bot, které se zúčastnili žáci druhého stupně. Jednalo se o předvánoční charitativní sbírku, která měla za cíl potěšit děti ze sociálně slabých rodin v České republice. Naše akce má za cíl potěšit co nejvíc dětí žijících v tíživé sociální situaci. Žáci jim připravili krabice od bot, které naplnili dětskými dárky. Celkem se vybralo 90 krabic.

Všechny krabice pak byly převezeny do Sociálního centra v Kadani, kde už se postarají o to, aby byly přiděleny dětem, které je potřebují. Rádi bychom touto cestou všem zúčastněným poděkovali a těšíme se, že tuto akci zopakujeme opět i příští rok.