Dne 8. prosince 2021 jsme se jako třída 9. A vydali na exkurzi na Střední průmyslovou školu v Chomutově za doprovodu paní zástupkyně Mgr. Jany Honsové. Při příchodu do školy nás nadšeně uvítal pan učitel Bc. Jan Černý a zavedl nás do klubu, kde nás rovněž přivítal ředitel školy Ing. Jan Lacina a pověděl nám zajímavosti o SPŠ v Chomutově včetně její historie.

Poté jsme se rozdělili na 2 skupiny a postupně jsme prošli všechny zajímavé učebny ve škole, např. učebnu výpočetní techniky, kde jsme si prohlédli funkční stroje naprogramované žáky, laboratoř, dílny, a kovárnu, v níž jsme se podívali na výrobky zhotovené žáky, nebo tělocvičnu a posilovnu.

V některých třídách jsme si vyzkoušeli praktické věci, pájeli jsme součástky na tištěné spoje, ovládali jsme programovatelné roboty a postavili jsme si vlastní funkční obvod.

Po prohlídce celé školy jsme se opět sešli v klubu a s paní učitelkou PhDr. Věrou Bednářovou jsme opouštěli školu s pocitem, že jsme nabyli mnoha nových vědomostí a zkušeností.

Byl to skvělý zážitek, na který nikdy nezapomeneme, a někteří z nás si ho jistě zopakují na této škole, ale to již jako žáci.

Lukáš Otoupalík