Znovu po třech letech zavítal na naši školu EKO-KOM se svou interaktivní besedou TONDA OBAL. Beseda se uskutečnila hned po jarních prázdninách, 28. února 2021 ve všech třídách na prvním stupni. Lektoři se usídlili ve čtyřech učebnách pátých tříd, kam postupně ostatní žáci docházeli. Bylo to tak jednodušší, protože Tonda Obal s sebou opět přivezl spoustu pomůcek a materiálů.

Na úvod shlédly děti krátký názorný film o recyklaci či likvidaci odpadu. Poté si s nimi lektoři popovídali o správném třídění a následném využití separovaného odpadu. Společně došli k tomu, že „nejlepší odpad“ je samozřejmě žádný odpad a pro každého by mělo být samozřejmostí, aby ho sám vytvářel co nejméně.

Děti nejvíce zaujal kufřík plný recyklátů, tedy jednotlivých hmot, které jsou takovým polotovarem pro výrobu např. nových plastových lahví, výplní zimních bund, ale i nového papíru.

Součástí besedy byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně odpad třídit. Karty s jednotlivými druhy odpadu házeli do malých barevných popelnic.

Jsme rádi, že jsme se mohli lektorům pochlubit, že i my ve škole sbíráme starý papír a víčka a dokonce soutěžíme mezi třídami, kdo lépe odpad třídí.

 „Tondo Obale, besedy se líbily dětem i učitelům. Tak za tři roky opět na shledanou!“

Ivana Chloupková