Od listopadu letošního školního roku začala na 1. stupni naší školy probíhat soutěž Mistři třídění. Jednou měsíčně v předem neurčený čas navštíví každou ze tříd koordinátor environmentální výchovy a oboduje, jak žáci třídí odpad. Ve třídách jsou speciální žluté boxy na plast, modré boxy na papír a samozřejmě i koš na směsný odpad. Každá ze tříd má většinou určené služby. Mezi nimi bývá i služba na vynášení tříděného odpadu. Ta jej nejméně jednou týdně, podle toho, jak moc jsou boxy plné, vynáší sama do popelnic s tříděným odpadem, které jsou v přízemí školy.

Dříve, když ještě bodování neprobíhalo, si paní uklízečky občas postěžovaly na to, že se v barevných boxech nachází spousta odpadků, které tam nepatří. To se potvrdilo i na začátku bodování této soutěže.

Dnes, po čtyřech měsících, je situace mnohem lepší. Koordinátor při každé kontrole upozorní žáky na konkrétní chyby, vysvětlí jim znovu, proč která věc do příslušného koše nepatří. Zajímavé je, jak děti přesně vědí, čí který obal od svačiny je. Velmi dobře totiž sledují, co kdo má ke svačině. A nejvíce u spolužáků registrují lákavě balené kupované jídlo. J A co je nejčastější chybou? Zdá se, že některé děti nevěnují moc pozornosti „vyškrábávání“ svých kelímků s jogurty a jinými dobrotami a ty potom ještě částečně plné v boxech plesniví. Dále se musíme naučit, že prázdné krabičky od pitíček a jiných nápojů patří do plastů. Ale i to už se zlepšilo, takže kontrola často nešetří chválou.

Soutěž Mistři třídění končí letos v květnu a je tedy za svou polovinou. Zatím nejlépe jsou na tom: z prvních a druhých tříd 1. A a 1. B s 38 body, hned za nimi se drží 2. A se 36 body. Ve třetích až pátých třídách je zatím favoritem 4. D se 39 body a za ní 5. A a 5. D s 36 body.

Ale ještě je čas, na konci školního roku může být všechno jinak!

Ivana Chloupková, koordinátor EVVO