Je 4. května roku 2022 a třída 9. A se společně s třídní učitelkou Věrou Bednářovou rozhodla, že se podívá na procesy třídění odpadků nejen naší třídy, ale i všech lidí z Chomutova. Když jsme dorazili na místo, přivítal nás příjemný průvodce a exkurze mohla začít. Ukázal nám všechna místa objektů třídírny, od kartónů přes třídící linku až po automobilovou váhu, která zváží předměty o hmotnosti až 60 tun. Tam jsme zjistili, že naše třída váží 960 kg. Zajímavé to bylo u třídící linky. Zde se na pásech plast i třídí, následně lisuje a z něj se pak vyrábí nový. Před slisováním PET lahví je však potřeba sundat z nich víčka, anebo je propíchnout speciální rukavicí s bodákem. Odnesli jsme si mnoho zajímavých poznatků, např. že výroba nové PET lahve z použitého plastu je možná pětkrát až sedmkrát. Nárazníky aut se třídí samostatně a na hokejový dres mistra světa se použije sedmnáct recyklovaných PET lahví. Když náhodou nebudete vědět, do jakého kontejneru daný předmět vhodit, hoďte ho do žlutého, stejně jako okenní žaluzie. Takže třídění odpadu se opravdu vyplatí, pomůže nejen přírodě, ale i celé planetě, proto ho třiďte.

Tereza Němcová, Anna Bajerová