V týdnu od 9. do 13. května 2022 se většina tříd prvního stupně naší školy zúčastnila akce Ukliďme Česko. Tento rok jsme ji museli z organizačních důvodů posunout z dubna, kdy se jinak běžně koná po celé republice, na květen. Chomutov byl již nyní sice oproti dubnu mnohem lépe uklizen, což ale neznamená, že by děti, které vyšly čistit okolí školy od odpadků, neměly co dělat. Oproti loňskému roku se dokonce letos zúčastnilo skoro dvojnásobné množství tříd, tedy téměř celý první stupeň školy, což je jistě skvělé. Všem zúčastněným ještě jednou děkuji.

Mgr. Ivana Chloupková,
koordinátor EVVO na 1. stupni