Reagujeme na příspěvky týkající se negativního hodnocení druhého stupně Základní školy ve Školní ulici zveřejněné v poslední době na sociální síti Facebook.

Vzhledem k ochraně soukromí se nemůžeme vyjadřovat k problematickým případům jednotlivých žáků. Často se v příspěvcích jedná o případy vytržené z kontextu, případy z dob dávno minulých, někdy více jak třicet let starých. Přesto se v obecné rovině vyjádříme k nejčastějším stížnostem.

Prevence

Rodiče žáků často negativně hodnotí druhý stupeň školy. Přechod z prvního stupně na druhý je pro mnoho žáků obtížný. Setkávají se s novými předměty, náročnějším obsahem a větším počtem učitelů, kteří mívají odlišně nastavené požadavky a pravidla. Někdy se i přes nabízenou pomoc žáci zapojují jen obtížně.

Formou prevence se snažíme předcházet konfliktním situacím a zjištěné problémy okamžitě řešíme. Zejména v oblasti nevhodného chování na sociálních sítích jsou naše možnosti bez spolupráce rodiny velmi omezené. Ne vždy rodiče spolupracují.
Škola má nastavený systém řešení šikany, zajišťuje tzv. peer programy, je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Společnou cestou. Ve škole pracují speciální pedagogové, sociální pedagog, spolupracujeme s poradnami, Člověkem v tísni a dalšími organizacemi. Události, které se odehrají mimo vyučování, škola nemůže řešit.

Distanční výuka

Během prvního uzavření školy v roce 2020 jsme během tří dnů zprovoznili systém Komens pro usnadnění komunikace s rodiči a začali publikovat úkoly na platformě Dokumenty Google. V následujících týdnech někteří učitelé začali zkoušet možnosti dalších aplikací pro vedení online hodin.

Od začátku lockdownu na podzim roku 2021 výuka probíhala podle pevného rozvrhu online prostřednictvím aplikace MS Teams v rozsahu přibližně polovičního počtu hodin oproti běžnému rozvrhu. Další úkoly žáci plnili formou asynchronní online výuky. Reakce rodičů byly rozporuplné. Stížnosti se týkaly především přetěžování žáků množstvím úkolů.

Pracovníci školy odvádí co nejlepší práci. Občas dochází k neshodám s rodiči, jejichž děti mají neomluvenou absenci, neplní školní povinnosti a neví, co je slušné chování. A většinou právě tito rodiče se pak vyjadřují na sociálních sítích.

Pokud je nějaký problém, je potřeba ho řešit prostřednictvím vzájemné komunikace, spolupráce a nespoléhat jen na školu. V případě specifických stížností mají rodiče možnost obrátit se také na své zástupce ve školské radě.
Všem zájemcům z řad rodičů nabízíme, ať se přijdou do školy podívat.

Kolektiv pracovníků školy