Dne 23. května 2022 se žáci druhého stupně mohli zúčastnit akce Ukliďme si Česko. Se skupinou žáků jsme se vydali  do míst, která jsme uklízeli již na podzim. Rozdělili  jsme se na tři pracovní skupiny a uklidili okolí naší školy, polikliniky a na Palackého ulici.

Cílem Ukliďme si Česko není jenom sbírat odpadky, ale mnohem významnějším cílem je spojovat děti, inspirovat a vychovávat. Kdo jednou dobrovolně uklízel, nebude mít potřebu své prostředí znečišťovat. 

Z akce jsme odešli s úsměvem na rtech a všem zúčastněným děkujeme.