Ve dnech 7. až 9. června se žáci třídy 3. B a 4. D zapojili do společného projektu Svět kolem nás. Projekt byl zaměřen na dvě oblasti – vesmír a rostliny.

Děti si měly rozšířit znalosti o známých i neznámých rostlinách, ale také o Slunci, planetách, souhvězdích.

Během návštěvy teplické hvězdárny žáci zhlédli krátké filmy o planetách a základních zákonitostech Sluneční soustavy. Po výstupu na střechu hvězdárny měli možnost pozorovat okolí dalekohledem. Zblízka prozkoumali například Komáří vížku nebo vrch Doubravka. Na chodbách hvězdárny měli možnost pracovat s interaktivními nástěnkami, kde poznávali souhvězdí, planety a jejich měsíce. Také si zahráli vesmírné pexeso.

Lesní stezkou jsme došli k botanické zahradě. Na skalkách a loukách děti pozorovaly květiny, keře i stromy, které rostou v našich podmínkách. Ve skleníku nejvíce obdivovaly subtropické a tropické rostliny.

Druhý den projekt pokračoval ve škole. Žáci pracovali ve dvojicích nebo ve skupinách – vyplňovali pracovní listy, které prověřily jejich poznatky o rostlinách i vesmíru.

Společné zážitky také posílily vzájemné poznávání a spolupráci žáků napříč třídami.