Dne 31. ledna 2023 navštívil třídu 8. D dobrovolník Jiří Rudolf z programu Den pro školu od Nadace České spořitelny.

Jednalo se o setkání s odborníkem z praxe, který žákům pomohl odhalit jejich silné stránky, motivovat je a nadchnout pro další vzdělávání. Díky jeho dlouholetým zkušenostem mohli žáci  získat lepší představu o tom, jaké dovednosti a předpoklady je třeba mít pro konkrétní pracovní uplatnění.

Pan Rudolf zasvětil žáky do svého života, jak postupovala jeho kariéra. Čím vším musel projít, aby v životě uspěl. Vyučil se truhlářem, absolvoval SUPŠ Praha obor konstrukce nábytku, vystudoval bakaláře na ČVUT a pokračoval v Olomouci. Dostal příležitost učit a moc ho to baví. Je pedagogem volného času, lektorem řemeslných a technických aktivit.

Děti s nadšením vyslechly životní příběh pana Rudolfa a pokládaly doplňující otázky.

Projektový den jsme zakončili reflexí Jedno slovo, z které vyplynulo, že byl příběh pro žáky opravdu motivující. Zároveň jsme si domluvili další spolupráci a už teď se moc těšíme.