Týden před jarními prázdninami se na prvním stupni uskutečnil Masopust. V pondělí děti plnily různé úkoly (vyráběly masopustní koláče, učily se masopustní píseň, skládaly puzzle, hledaly po škole QR kód, vyhledávaly informace o Masopustu) a během týdne vyráběly masopustní masku. V pátek pak děti čekal karneval plný soutěží a tance. Na závěr byli všichni oceněni masopustní koblihou. Mňam.