Dne 14. dubna jsme v rámci praktických cvičení z přírodopisu se svým třídním učitelem navštívili teraristický kroužek, který v Domečku vede pan Jaroslav Forejt. Tento pán ví o plazech snad všechno. Společně s Adélou Rolovou, která kroužek pravidelně navštěvuje, nám představili všechny své chovance. Dokonce nám dovolili většinu hadů a ještěrů brát do rukou. Náš počáteční ostych a možná i strach vystřídalo nadšení. Vždyť ti hadi vůbec nejsou tak studení a slizcí, jak si mnozí lidé myslí. Pokud se o nich dozvíte alespoň tolik, co my na exkurzi, zjistíte, že jsou to docela klidná milá zvířata, která člověku nechtějí v žádném případě ublížit. Hadi jsou navíc v přírodě i pro člověka velmi užiteční, neboť zabraňují přemnožení hlodavců, kteří tvoří značnou část jejich jídelníčku. U nás v České republice jsou všichni hadi i ještěři zákonem chránění, protože jim stále ubývá životního prostoru. Ani náš jediný jedovatý had zmije obecná, ze které má spousta lidí respekt, na člověka nikdy sama neútočí. Jed v jedových zubech se tvoří velmi pomalu, a proto je pro ni vzácný, jelikož ho používá k usmrcení kořisti, myší a hrabošů. K obraně ho použije jen výjimečně. Návštěva teraristického kroužku byla pro nás všechny velkým zážitkem.

Třída 7. B