Dne 23. května 2023 se mohli žáci prvního a druhého stupně opět zúčastnit akce Ukliďme si Česko“ Sešlo se více než 40 žáků, rodinných příslušníků a vyučujících. Rozdělili  jsme se na čtyři pracovní skupiny a uklidili okolí našich škol (kolem budovy prvního a druhého stupně), park T. G. Masaryka, ulice Beethovenovu a Palackého. Cílem Ukliďme si Česko není jenom sbírat odpadky, ale i stmelovat děti a inspirovat je, aby si chránili své životní prostředí a neznečišťovali ho. I přes velké horko jsme z akce jsme odešli spokojeni a všem zúčastněným děkujeme.