Prosíme rodiče, kteří platí stravné inkasem z účtu a nadále chtějí pokračovat v platbách ve školním roce 2023/2024, aby do 4. července 2023 vyplnili přihlášku ke stravování spolu s informovaným souhlasem a odevzdali u vedoucí školní jídelny. Pokud tak neučiní, budou platby inkasem zablokovány a stravné na září bude možné zaplatit pouze v hotovosti.

Přeplatky na stravném k 30. červnu 2023 budou strávníkům hradícím stravné bankou, vráceny zpět na účet začátkem července 2023. Strávníky, kteří hradí stravné hotově a končí stravování ve školní jídelně nebo nechtějí stravné převést do nového školního roku, prosím, aby si přeplatek vyzvedli do 4. července 2023. Stravné hrazené v hotovosti bude možné zaplatit od 21. srpna 2023 v kanceláři školní jídelny.

Ceny stravného

  • 7–10 let: 31 Kč
  • 10–14 let: 35 Kč
  • 15 let a více: 44 Kč.