Na návštěvu největšího muzea v České republice se těšili žáci 4. A a 4. B 30. května se vydali za poznáním a rozšířením svých vlastivědných a přírodovědných znalostí. V Historické budově Národního muzea v Praze nahlédli do dávného pravěku i novodobějších dějin českých zemí a obdivovali svět zvířat. Se zaujetím prozkoumali vystavené exponáty a některé si také vyzkoušeli. Zdaleka však nestihli prohlédnout všechny, proto se budou muset do muzea v následujícím roce vrátit. Sladká odměna na závěr byla tečkou za podařeným výletem.