V pátek 16. června měli žáci 3. D projektový den na téma Léto s Machem a Šebestovou. Seznámili se s příběhem, který vyprávěl, jak tito dva kamarádi jeli na školní výlet k rybníku Krajáči. S Šebestovou vyřešili letní osmisměrku. Bez problémů zvládli Machovy matematické příklady. Velmi je bavila pohybová hra – barevné kroky. Na závěr si ještě vyrobili pohyblivý obrázek. Dětem se projektový den líbil. Všechny se shodly, že už se velmi těší na letní prázdniny.