Dne 21. června jsme oslavili nástup léta na novém školním hřišti. Týmová soutěž ve sportovním desetiboji ukázala, které třídy mají ve svých řadách dobré sportovce. Nakonec se z vítězství radovali společně žáci 7. B a 8. A. Ale i ostatní ukázali bojovná sportovní srdce a snažili se pomoci svému týmu co nejvíce.

Po desetiboji následoval závod v běhu na 500 metrů v rámci školního T-Mobile olympijského běhu. Tady již závodil každý sám za sebe. Nejrychlejšími běžci ve svých věkových kategoriích byli Klára Staňková, Alex Pokorný, Kamila Vopátková, David Plachý, Karolína Zichová a Michal Bubnár. Absolutně nejrychlejším chlapcem byl Michal Bubnár. Mezi dívkami byla nejrychlejší Klára Staňková. Úspěšným soutěžícím gratulujeme. Učitelům i všem dětem děkujeme za to, že se celý sportovní den nesl v duchu pravidel Fair Play. Zvláštní poděkování patří žákům z devátých tříd, kteří po celý den svědomitě plnili roli rozhodčích.

Luděk Hrbek