Třídní učitelky

  • Přípravná třída: Radka Chytrová
  • 1. A: Mgr. Gabriela Macáková
  • 1. B: Mgr. Lada Daňhelová

Přípravná třída

Začátek v pátek 1. září. Školní družina je v provozu od 5.30 do 16.30. Žáci musí být přihlášeni do školní družiny a mít zakoupeny obědy ve školní jídelně. Vyučování probíhá od 8.00 do 11.40. Paní učitelka si vyzvedne žáky před školou v 7.45 nebo z ranní školní družiny. Zákonní zástupci mohou jít do třídy s dětmi.

První třída

Organizace prvního vyučovacího týdne

V pondělí 4. září od 7.40 mohou jít rodiče s dětmi do budovy školy. Od 5. září si paní učitelka vyzvedne žáky před školou v 7.45 nebo z ranní školní družiny.

Vyučování

Pondělí 4. září: 8.00–8.45
Úterý 5. září: 8.00–9.40
Středa 6. září: 8.00–9.40
Čtvrtek 7. září: 8.00–10.45
Pátek 8. září: 8.00–10.45
Od pondělí 11. 9.: vyučování dle rozvrhu

Pokud si žáky nebudete vyzvedávat po vyučování, mohou navštěvovat školní družinu. Musí být přihlášeni do školní družiny a mít zakoupeny obědy ve školní jídelně.

Školní družina

Školní družina je v provozu od 4. září od 5.30 do 16.30. Veškeré informace najdete ve vnitřním řádu školní družiny.

Školní jídelna

Je nutné vyplnit přihlášku ke stravování.

Informace o školní jídelně

Třídní schůzka

12. září v 15.00

Pomůcky

Seznam pomůcek pro žáky prvních tříd