I v letošním školním roce se děti ze školní družiny mohou těšit na promítání pohádek v kině Svět. První letošní pohádka byla Mavka: Strážkyně lesa. Dětem se moc líbila a v říjnu se těšíme na Esa z pralesa 2.