Dne 30. 10. 2023 se mohli žáci 1. a 2. stupně opět zúčastnit pravidelné podzimní akce „Ukliďme si Česko“ a zapojit se do úklidu našeho města. Žáci obou stupňů + rodinní příslušníci a vyučující se sešli u budovy školy ve Školní ulici. Rozdělili se na dvě pracovní skupiny a uklidili okolí našich škol, park T. G. Masaryka, ulice Beethovenovu a Palackého.

Cílem „Ukliďme si Česko“ je vyčistit okolí naší školy od odpadků, zapojit do akce i rodinné příslušníky a strávit příjemné odpoledne s těmi, kteří se dobrovolně úklidu zúčastnili. 

Akci jsme si všichni užili i a všem zúčastněným děkujeme.