V průběhu října všichni žáci čtvrtého ročníku navštívili nové dopravní hřiště. Seznámili se s pravidly silničního provozu, poznávali dopravní značky nebo řešili různé dopravní situace. V závěru teoretické části si ještě zasoutěžili s dopravním kvízem. Nabyté vědomosti žáci poté ověřovali i v praxi. Na dopravním hřišti si dodržování pravidel vyzkoušeli jako cyklisti, nebo chodci. Děti takové učení bavilo. Rády by si ho někdy v budoucnu opět zopakovaly.