V pátek 3. 11. 2023 se naše třída 7. A společně s paní učitelkou Věrou Bednářovou zúčastnila exkurze s názvem Robotika na střední škole ESOZ v Chomutově. Po příchodu na místo jsme byli přivítáni panem učitelem Evženem Snášelem, který nás s roboty seznámil. Dozvěděli jsme se, že slovo robot pochází z roku 1920 z divadelní hry R.U.R od Karla Čapka, ale vymyslel ho jeho bratr Josef Čapek. Dále jsme se dozvěděli, jaké jsou druhy robotů, kde se používají a jak vypadají. Roboty je také možno různě naprogramovat, třeba metodou Play-back, dále pak Teach-in a Off-line. Zjistili jsme, že se dají ovládat buď drátově, nebo bezdrátově. Bezdrátové ovládání je možné buď radiovým signálem, přes bluetooth nebo přes wifi. Také jsme si zasoutěžili a po správně zodpovězených otázkách jsme si mohli odnést i nějakou odměnu. Moc se nám líbily ukázky robotů, které jsme si zkusili i ovládat. Zajímavá byla kobra, která se ovládala mobilním telefonem a reagovala na pohyb ve svém okolí. Exkurze se nám velmi líbila a odnesli jsme si z ní mnoho zajímavých poznatků.

Žáci třídy 7. A