Děkujeme rodičům žáků 1. B, kteří si udělali čas a přišli dne 7. 11. 2023 pomoci dětem s tvořením výrobků pro školní jarmark.

Děti byly nadšené, že mohly ve školním prostředí spolupracovat s maminkami, tatínky, babičkami. Výrobky se povedly, ale také to bylo milé zastavení v téměř předvánoční době.                                                                                                        

Lada Daňhelová, Pavla Kormaníková