Dne 20. 11. se třída 3. A zapojila do akce “BUBNOVAČKA”, která upozorňuje na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. Konkrétně šlo o rozšíření myšlenky, že násilí do výchovy ani života dětí nepatří a že existují možnosti, jak si říci o pomoc. A co nás čekalo?

Navštívil nás preventista z chomutovské Městské policie a povídal si s námi o tom, co se pod pojmem násilí skrývá a že jakékoli násilí není v žádném případě v pořádku. Vysvětlil nám, že bubnování symbolizuje hlas týraných dětí, které by měly být společností slyšet a kterým by měla být nabídnuta pomocná ruka. Po krátkém povídání nám paní učitelka rozdala různé předměty, na které se dalo bubnovat, a následně se v učebně hudební výchovy rozezněly dynamické zvuky.