Jak už je naším zvykem i v  letošním roce ve dnech od 20. 11. – 1. 12. 2023 proběhla na naší Základní škole, Chomutov (ul. Školní) charitativní akce „Krabice od bot“, které se zúčastnili žáci 1. a 2. stupně. Jednalo se o předvánoční charitativní sbírku, která měla za cíl potěšit děti ze sociálně slabých rodin v České republice. Naše akce má za cíl potěšit co nejvíc dětí žijících v tíživé sociální situaci. Žáci jim připravili krabice od bot, které naplnili různými dárky. Celkem se vybralo 127 dárků.

Dárky pak byly převezeny do Střediska sociální pomoci Diakonie Most, kde už se postarají o to, aby byly přiděleny dětem, které je potřebují. 

Zde je odkaz na facebookové stránky Diakonie, kde je poděkování naší škola:

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=687810303490639&set=a.577868971151440&type=3

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem zúčastněným a těšíme se, že tuto akci zopakujeme opět i příští rok.