Stejně jako všechny třídy naší základní školy se i žáci 5. D zúčastnili letošního vánočního jarmarku. Páťáci se ale na rozdíl od jiných tříd rozhodli získané peníze věnovat na dobročinné  účely. Jak slíbili, tak také udělali.

Celková částka 7.000,-Kč byla odeslána na transparentní účet útulku pro psí seniory Smečka z Knihánkova. O úspěchu celé finanční transakce se žáci mohli okamžitě přesvědčit na interaktivní tabuli přímo ve třídě. Páťáci tímto vyzývají i ostatní, aby se připojili a darovali libovolnou částku na účet 2702026183/2010. Jako milé připomenutí této úspěšné akce žáci navíc sestavili a zaslali do útulku věnovací dopisy s pěknými ilustracemi a obrázky. 

                                                    Mgr. Michael Křeček