Dne 29. 5. 2024 zamířila třída 6. C vlakem do Plzně. V Plzni z vlakového nádraží se třída vydala do Techmania Science Center.

V rámci vstupenky žáci absolvovali samostatnou prohlídku expozic v budově Techmanie, i expozice Vesmír v budově Planetária. Dále v Planetáriu zhlédli projekci filmu v 2D Planetáriu s názvem „Za Sluncem a ještě dál“.

Ve stálých expozicích mohly děti zjistit, jak funguje svět kolem nás kombinací různých jevů. Interaktivní exponáty jim vysvětlily něco z přírodních jevů, zákonitostí anebo z oborů lidských činností. Science center nabízí interaktivní expozice zaměřené nejen na fyziku, astronomii, chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, svět filmu nebo tematiku špionáže a tajných služeb. Děti si s nadšením vše prohlédly a vyzkoušely.

Při cestě zpět na nádraží jsme navštívili oblíbený McDonald. Kde se děti napily a najedly, aby nabraly sil na zpáteční cestu. Z výletu si odnáší plno hezkých vzpomínek a zážitků.