Přihlášky ke stravování na školní rok 2024/2025 jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny nebo zde. Přihlášku podepisuje zákonný zástupce strávníka, včetně informovaného souhlasu.

Prosíme rodiče, kteří platí stravné inkasem z účtu a nadále chtějí pokračovat v platbách ve školním roce 2024/2025, aby do 3. července 2024 vyplnili přihlášku ke stravování spolu s informovaným souhlasem a odevzdali u vedoucí školní jídelny. Pokud tak neučiní, budou platby inkasem zablokovány a stravné na září bude možné zaplatit pouze v hotovosti.

Přeplatky na stravném k 30. červnu 2024 budou strávníkům hradícím stravné bankou, vráceny zpět na účet začátkem července 2024.

Strávníky, kteří hradí stravné hotově a končí stravování ve školní jídelně nebo nechtějí stravné převést do nového školního roku, prosím, aby si přeplatek vyzvedli do 4. července 2024. Stravné hrazené v hotovosti bude možné zaplatit od 26. srpna 2024 v kanceláři školní jídelny.

V případě finančního limitu na inkasu proveďte kontrolu, zda je jeho výše dostatečná (23 stravných dnů × sazba za oběd), v případě nízkého limitu nebude platba provedena.

Ceny obědů

  • 7 až 10 let: 31 Kč
  • 10 až 14 let: 35 Kč
  • 15 let a více: 44 Kč