Žákům z přípravné třídy se naskytla jedinečná možnost podívat se k sousedním hasičům. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací o tomto povolání. Sami si mohli prohlédnout a vyzkoušet, jak se používají některé nástroje, jako hadice, dýchací technika a hasičské nářadí. Prošli téměř všemi místnostmi od těch technických až po posilovnu, kde si dali pořádně „do těla“. Na závěr nás všechny povozili v hasičském autě, a dokonce pustili i maják a hlasitou sirénu.