Žáci tříd 3. A a 3. B se v pátek 14. června vydali na pěší výlet, jehož cílem bylo Muzeum československého opevnění z let 1936 –  1938 Na Kočičáku. Společně s panem učitelem Michaelem Křečkem a paní vychovatelkou Kateřinou Skopovou si děti prohlédly bunkry a další zajímavé památky z meziválečného období. S laskavým svolením vedení muzea  pak využily ohniště a opekly si buřtíky. Odpočatí a posilnění se žáci vydali na další pochod. Při zpáteční cestě se ještě během krátké zastávky volnočasového areálu Domovinka občerstvili skvělou malinovkou. Po skvěle prožitém dni v přírodě a po téměř jedenáctikilometrovém pochodu se všichni rozloučili u budovy naší školy.