Ve čtvrtek 20. 6. 2024 proběhlo na zahradě školy každoroční vyhodnocení nejlepších sběračů starého papíru a víček od PET lahví. Starého papíru se sebraly necelé 3 t a víček téměř 85 kg. Všichni žáci, kteří donesli jakékoliv množství sběru, dostali pěknou odměnu. Letos jich bylo 52. Nejlepším sběračem starého papíru byl Aleš Diviš ze 4. B, na druhém a třetím místě se umístili Martina Krajcová z 5. B a Šimon Matuška z 2. B. Ve sběru víček vedli bratři Patrik a David Kužílkovi z 2. A a 5. A, hned za nimi se umístili Rozálie Cihlaříková a Jindřich Huml z 1. A.

Dále došlo i na vyhodnocení soutěže tříd na 1. stupni nazvané Mistři třídění, při níž jsou každý měsíc bodovány jednotlivé třídy za správnost třídění odpadů ve třídě. Cenu za první místo si odnesla třída 2. B a 3. A, na druhém místě se umístilo také hned několik tříd, a to přípravná třída a třídy 3. D s 4. D. Po dohodě s třídními učitelkami vybrala koordinátorka EVVO pro žáky takové ceny, které se dětem hodily. Někteří žáci dostali do třídy míč, který jim chyběl, jiní zase společenskou hru nebo třeba plastová zvířátka na farmu.

Chtěla bych tímto poděkovat hlavně Vám, vážení rodiče, kteří s námi třídíte a vychováváte tak své děti k ochraně přírody a zdravému životnímu stylu. 🙂

Ivana Chloupková, koordinátor EVVO